...

ABDULLAH YÜKSEL

İVME EĞİTİM KURUMLARINI Atatürk ilke ve devrimleri ışığında Türk Milli Eğitim sisteminin temel ilkelerine dayanarak kurmuştur.